Kenmerk Omschrijving
Doelgroep Groep 1 tot en met 8
Scholen en leerkrachten
Thema’s Gezonde voeding
Obesitas
Doel Om fruit te eten in de schoolpauzes. Minimaal twee dagen per week. Op deze manier ontstaat een vast voedingspatroon.
Uit te voeren door: Directie
Leraren
Ouders
GGD
Zorgcoordinatoren
Wat doen we? Minimaal twee keer per week gezamenlijk fruit eten in de schoolpauze.
Aanvullend materiaal Lesmateriaal
Digibordmateriaal
Posters
Brochures
Kosten Wanneer het via ouders gebeurd: Geen kosten voor school.
Via abbonement: 20 weken beleid binnen EU-schoolfruit (2 stuks groenten en/of fruit per leerling per week) €10,- per leerling.
Structureel beleid: 40 schoolweken (2 stuks groenten en/of fruit per leerling per week) €25,- per leerling per schooljaar.
Promotiematerialen zijn kosteloos te bestellen of te downloaden.
Tijdsbestek De consumptie van groenten en fruit: 15 minuten in de ochtendpauze (1u 15m per week).
Administratieve werkzaamheden: Afwisselend per school en per keuze voor aflevering groenten en fruit.
Beoordeling Goed beschreven
Aanbieders Ministerie van VWS, Productschap Tuinbouw, GroenteFruit Bureau, Stichting Voedingscentrum Nederland en Wageningen University
in samenwerking met de ministeries van EL&I en OCW.
Meer informatie www.voedingscentrum.nl
www.wur.nl
tel: 0317-486874

 

Lees verder